Hallo, mijn naam is Judith Pastoor en mijn passie is om scholieren persoonlijk te begeleiden met het helder krijgen van de lesstof.

Na mijn middelbare schoolperiode heb ik de 4-jarige HBO-opleiding Technische Natuurkunde gedaan. Hierna (vanaf 1983) ging ik als onderzoeker/laborante in het bedrijfsleven aan de slag.

Vanaf 2006 ging ik me geleidelijk aan steeds meer bezighouden met het geven van bijlessen aan middelbare scholieren. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het eenmansbedrijf Les Op Maat.

Het valt mij geregeld op dat er, met het geven van vakinhoudelijke bijlessen, duidelijk in een bepaalde behoefte wordt voorzien; In de praktijk blijkt namelijk dat veel scholieren tijdens de les op school (of online) onvoldoende baat hebben bij de uitleg van de docent. Door persoonlijke aandacht en uitleg tijdens een bijles is het concentratievermogen aanzienlijk beter dan tijdens een reguliere les op school. De stof kan vrijwel direct worden toegepast waardoor het maken van huiswerk efficiënt verloopt. Bijkomend voordeel van het volgen van bijlessen, is dat de lessen die via school worden aangeboden, óók vaak beter te volgen zijn.

Inmiddels hebben veel scholieren de weg naar Les op maat weten te vinden. Extra uitleg middels 1-op-1 bijlessen is een efficiënte en doeltreffende ondersteuning naast het reguliere onderwijs. Ook indien er bijvoorbeeld sprake is van een leerachterstand, bij uitval van lessen op school etc.

Kortom: Ik spring bij wanneer het nodig is.