Een bijles duurt meestal 1 uur. Dagen en tijden zijn in overleg.

Specialiteiten zijn 1-op-1 bijlessen voor de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde.

Voor het oefenen van rekenvaardigheid voor rekentoetsen en eventueel voor andere vakken kan, in overleg, ook de nodige ondersteuning verkregen worden via Les op Maat.

Voor scholieren uit de onderbouw zijn 1-op-1 bijlessen ook bedoeld voor meer houvast bij het plannen, het ‘leren leren’ en het structureren van huiswerk.

Naast de gewone 1-op-1 bijles is het tevens mogelijk om “bijles-op-afstand” te krijgen. Door middel van Whatsapp-videobellen is er rechtstreeks contact met de scholier thuis. Op die manier kunnen vragen, aantekeningen, uitleg e.d. worden uitgewisseld. Informeer gerust naar de mogelijkheden en voorwaarden over deze vorm van bijles.