Specialiteit zijn individuele bijlessen voor de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde.
Tevens wordt er voor de verplichte rekentoets op een doeltreffende wijze geoefend met rekenvaardigheden.
In overleg zijn ook bijlessen voor andere vakken mogelijk. Behalve voor het vakinhoudelijke stuk is er ook aandacht voor het systematisch plannen, controleren en overhoren van de stof.
Algemene huiswerkbegeleiding in de vorm van 1-op-1 bijlessen is ook mogelijk, dit is met name bedoeld voor leerlingen uit de onderbouw.
Hierdoor krijgt de leerling meer houvast bij het plannen, het ‘leren leren’ en het structureren van het huiswerk.
Als voorbereiding voor het Centraal Schriftelijk Examen zijn er speciale examentrainingen voor de vakken wis-, natuur- en scheikunde

Vanwege het corona-virus komen examentrainingen te vervallen.