Les op maat biedt vakkundige 1-op-1 studiebegeleiding aan voor scholieren uit het middelbaar onderwijs (VMBO, Havo, VWO). Speciaal voor de vakken wiskunde,natuurkunde en scheikunde.

De 1-op-1 bijlessen zijn voor scholieren vaak een uitkomst om hun kennis vakinhoudelijk bij te spijkeren en om in een goed studieritme te komen. Doordat zowel goede concentratie als vakkundige uitleg bij Les op Maat vanzelfsprekend zijn, wordt er tijdens het leren minder stress ervaren terwijl er meer voldoening tegenover staat. Met andere woorden: Het zelfstandig leren komt in een stroomversnelling.

Bijles vormt een welkome aanvulling op het reguliere onderwijs want door de bijlessen zijn de lessen op school ook vaak beter te volgen.

Kortom: de leerling is ‘beter bij de les’.

Met als resultaat meer zelfvertrouwen, goede motivatie en betere schoolprestaties.